Pierwsze objawy udaru


Jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie stanowią udary. Nadal wiedza na temat udaru wśród społeczeństwa jest zbyt uboga. Wynika to z odpowiedniego dostępu do informacji. Wielokrotnie  możemy spotkać się  z interpretacją, iż do zachorowania dochodzi w wyniku porażenia słonecznego.

Do niedawna udar mózgu traktowano jako jednostkę chorobową. Obecna definicja udaru mózgu przedstawia się następująco:

Udar mózgu jest to zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny.


Konsekwencje udaru są poważne, gdyż:
20%  pacjentów - umiera
15-30% - wymaga pomocy osoby drugiej
40% - demonstruje umiarkowaną niesprawność
10- 25% - wraca do pełnej sprawności.

Chcąc zminimalizować skutki udaru  najważniejsze jest szybkie reagowanie!

Pierwsze objawy:

 • Osłabienie kończyn zwłaszcza po jednej stronie ciała.
 • Często silny ból głowy.
 • Wykrzywienie twarzy- opadnięcie kącika ust.
 • Zaburzenia mowy- mowa nielogiczna, utrudniony kontakt lub bełkot.
 • Zaburzenia widzenia.
 • Zawroty głowy.
 • Zaburzenia równowagi.
 • Trudności z wykonaniem zwykłych czynności np.ubieranie się.
 • Trudności z pisaniem, czytaniem, liczeniem.
Prawidłowe rozpoznanie udaru, odpowiednio szybkie zareagowanie -wezwanie pogotowia, włączenie leczenia trombolitycznego (o ile to możliwe).


Do udaru mózgu dochodzi, kiedy:
- następuje ograniczenie przepływu krwi w tętnicy zaopatrującej dany obszar mózgu z powodu jej niedrożności  (udary niedokrwienne stanowią one 80% udarów)
- lub w wyniku przedostania się krwi do mózgu z powodu uszkodzenia ściany naczynia krwionośnego (udar krwotoczny tzw. wylew krwi do mózgu).

Zarówno niedokrwienne jak i krwotoczne powodują  zagrożenie życia i wymagają natychmiastowej hospitalizacji.

Przebieg zachorowania w początkowym, ostrym okresie może być burzliwy. Na podstawie obserwacji można określić rokowanie.
Należy podkreślić rolę profilaktyki, na którą  - biorąc pod uwagę, że udar stanowi zespół objawów- częściowo mamy wpływ.

Czynniki ryzyka:

 • nadciśnienie tętnicze
 • choroby serca (migotanie przedsionków)
 • zaburzenia gospodarki lipidowej
 • cukrzyca
 • zakażenia
 • choroby naczyń
 • zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
 • dysplazja włóknisto-mięśniowa
 • palenie papierosów
 • nadużywanie alkoholu
 • otyłość
 • dna moczanowa
 • zespół bezdechu sennego
 • zaburzenia krzepnięcia, w tym polekowe
 • przebyty udar bądź przemijający atak niedokrwienny (TIA)
 • niedoczynność tarczycy
 • stosowanie amfetamin, kokainy.

« powrót