Plan szkoleń

XII Warsztaty "AAC w pracy z dorosłymi osobami z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się"

Warszawa, 21-22 października 2017

warsztaty 1

warsztaty 2

warsztaty 3

warsztaty 4

warsztaty 5

 

Zamość 2017

Zamosc 2017 1

 

Lublin 2017

Lublin 2017 1

Wrocław 2017

 

Zielona Góra 2017