LP DATA/MIEJSCE TEMAT

1

2012.12.01

Aleksandrów Kujawski

MODUŁ 1 Warsztaty neurologopedyczne. Problemy neurologopedyczne pacjentów po przebytym udarze mózgu. Diagnoza i terapia afazji.

2

2013.03.16

Bydgoszcz

KONFERENCJA Problemy neuropsychologiczne i neurologopedyczne u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Depresja poudarowa.

3

2013.04.13-14

Dolina Charlotty

WYKŁAD Ocena afazji poudarowej- krótka skala SODA.

4

2013.06.15

Poznań

MODUŁ 1 Problemy neurologopedyczne pacjentów po przebytym udarze mózgu. . Diagnoza i terapia afazji.

5

2013.10.16

Bydgoszcz

WYKŁAD RATOWNICTWO Postępowanie we wczesnym okresie udaru. Czas to mózg.

6

2013.12.02

Toruń

MODUŁ 1 Afazja-diagnoza i terapia. Problemy neurologopedyczne pacjentów po przebytym udarze mózgu.

7

2014.01.11-12

Olsztyn

MODUŁ 1 Afazja- postępowanie we wczesnym okresie udaru. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne.

8

2014.03.01

Toruń

SYMPOZJUM LOGOPEDYCZNE. Afazja- postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Wiele języków, wiele kultur, jedna komunikacja.

9

2014.09.13-14

Poznań

MODUŁ 1 Afazja- postępowanie we wczesnym okresie udaru. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne.

10

2014.10.25

Toruń

WYKŁAD KONGRES LOGOPEDYCZNY. Praktycy - praktykom. Afazja.

11

2014.10.29

Bydgoszcz

WYKŁAD Medyczna Środa. Nie mówię i co dalej?

12

2014.11.13-14

Repty

WYKŁAD Diagnoza afazji przy pomocy testu SODA.

13

2015.02.03

Nakło

WYKŁAD U3W NAKŁO Nie mówię i co dalej?

14

2015.03.10

Bydgoszcz

WYKŁAD U3W UTP Nie mówię i co dalej?