mgr Marlena Puchowska
neurologopeda, specj. afazjolog

Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów

20-letni staż pracy z pacjentami
z afazją

 
 • Autorka klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA,
 • autorka publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii,
 • autorka cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów.

EDUKACJA

 • 1987-1992          Uniwersytet Gdański  Wydział Filologiczno-Humanistyczny mgr filologii polskiej
 • 1990-1992          Podyplomowe Studium Logopedyczne w Gdańsku - tytuł logopedy
 • 1995-1996          Studium Afazjologii w Tarnowskich Górach - tytuł afazjologa
 • 1999-2000          Specjalistyczne Studium Neurologopedii - Lublin - specjalizacja nr 2440602 tytuł neurologopedy
 • 2014                   Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, tytuł menedżera służby zdrowia

________________________________________________________________________________

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 1993-1994         Wojewódzki Szpital Dziecięcy - praca z dziećmi z MPD
 • Od 1993             Państwowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy - obecnie Szpital Uniwersytecki  Klinika Neurologii w tym Centrum Udaru Mózgu
 • Od 1994             Akademia Medyczna obecnie Collegium Medicum UMK w Toruniu
 • Od 2012             AFA LOG CSN Diagnozy i Terapii Afazji
 • Od 2016             Wyższa Szkoła Bankowa Toruń Logopedia
 • 2017                  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im Korczaka w Warszawie Logopedia
 • 2017                  Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Terapia Zajęciowa

__________________________________________________________________________________

CERTYFIKATY ZAWODOWE

 • 1999                  Certyfikat Terapeuty Mowy nr 126 wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Mowy
 • 2014                  Certyfikat Logopedy wydany przez Polski Związek Logopedów

__________________________________________________________________________________

UKOŃCZONE SZKOŁY, KURSY, SZKOLENIA, SEMINARIA SPECJALISTYCZNE POLSKA- ZAGRANICA

 • 1993                    Słowacja, Levoca, Zimowa Szkoła Logopedów, Psychologów i Lekarzy - Diagnoza i terapia zaburzeń mowy upośledzonych umysłowo.
 • 1993                    Francja, Paryż, Letnia Szkoła Logopedów, Psychologów i Lekarzy - Muzykoterapia i relaksacja w leczeniu zaburzeń mowy.
 • 1995                    Lublin, Studium Zaburzeń Mowy i Psychoterapii - specjalistyczne szkolenie, Afazja a dyzartria. Diagnoza różnicowa i terapia.
 • 2001                    Warszawa, kurs w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Rehabilitacja wspomagana komputerowo chorych z zaburzeniami  poznawczymi.
 • 2006                    Bydgoszcz, Język angielski dla pracowników Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 • 2013                    Niemcy, Tuttlingen, Opieka logopedyczna w Niemczech i Szwajcarii.
 • 2014                    Anglia, Margate - Londyn, Opieka logopedyczna w Wielkiej Brytanii.

     ___________________________________________________________________________

WYSTĄPIENIA

 • 1996                    Katowice, XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego: Afazja w niedokrwiennym udarze mózgu.
 • 2003                    Wrocław, Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Cele i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w ostrym stadium afazji (współautor z Wiesławą Troszczyńską- Nakonieczny)
 • 2004                    Kazimierz Dolny, I Zjazd Neurologopedów,  Neurologopedia. Teoria i  praktyka,  Ocena przydatności wybranych skal i testów do oceny afazji w ostrym okresie udaru.
 • 2004                    Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, Kompleksowa rehabilitacja we wczesnym okresie po udarze mózgu na przykładzie pododdziałów udarowych - Stroke Unit, (współautor z Marzeną Chantsoulis, Wiesławą Troszczyńską- Nakonieczny, Jerzym Zwolińskim)
 • 2012                    Aleksandrów Kujawski, Warsztaty neurologopedyczne. Problemy neurologopedyczne pacjentów po przebytym udarze mózgu.
 • 2013                    Bydgoszcz, Problemy neuropsychologiczne i neurologopedyczne pacjentów po przebytym udarze mózgu. Depresja poudarowa.
 • 2013                    Dolina Charlotty, II Ogólnopolska Konferencja - Kliniczne i prawne aspekty neurologii, Ocena afazji poudarowej - krótka Skala SODA.
 • 2013                    Poznań, PZL, Problemy neurologopedyczne pacjentów po przebytym udarze mózgu. Diagnoza i terapia afazji.
 • 2013                    Bydgoszcz, Wykład dla ratowników medycznych, Postępowanie we wczesnym okresie udaru. Czas to mózg.
 • 2013                    Toruń, Afazja - diagnoza i terapia. Problemy neurologopedyczne pacjentów po przebytym udarze  gbb g mózgu.
 • 2014                    Olsztyn, Afazja - diagnoza i terapia. Problemy neurologopedyczne pacjentów po przebytym udarze mózgu. Warsztaty neurologopedyczne.
 • 2014                    Toruń, Sympozjum Logopedyczne. Afazja- Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Wiele języków, wiele kultur, jedna komunikacja. Sympozjum Logopedyczne.
 • 2014                    Poznań, Afazja - postępowanie we wczesnym okresie udaru. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne.
 • 2014                    Toruń, UMK w Toruniu, Problemy diagnozy neurologopedycznej pacjentów z afazją po przebytym udarze mózgu. Kongres Logopedyczny. Wieloaspektowość Logopedii. Praktycy - Praktykom.
 • 2014                    Bydgoszcz, Medyczna Środa w CM UMK, Udar mózgu -nie mówię i co dalej?
 • 2014                    Repty, X Śląskie Spotkanie Neurologopedyczne,PTRN, Rola logopedii w neurorehabilitacji. Diagnoza afazji przy pomocy testu SODA.
 • 2015                    Nakło, U3W, Nie mówię i co dalej?
 • 2015                    Bydgoszcz, U3W UTP, Nie mówię i co dalej?
 • 2015                    Warszawa, Afazja - postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne.
 • 2015                    Toruń, PZL, Być afatykiem. O czym myśli pacjent z afazją? Wybrane problemy diagnozy neurologopedycznej, warsztaty
 • 2016                    Poznań, Terapia pacjentów z afazją. Analiza wybranych zespołów neurologicznych. Warsztaty neurologopedyczne.
 • 2016                    Gdańsk, Afazja - postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne.
 • 2016                    Poznań, Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, Mózg - Język - Komunikacja, Postępowanie z pacjentem z afazją całkowitą.

    _______________________________________________________________

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH, SZKOLENIACH , WARSZTATACH

 • 1998                    Karpacz, Sympozjum Neurologiczne, Klinika Dystonii i Zawrotów Głowy
 • 2000                    Lublin, III Zjazd Specjalistycznego Studium Neurologopedii
 • 2000                    Kazimierz Dolny, Afazja jako następstwo udaru - diagnostyka, różnicowanie, leczenie.
 • 2002                    Bydgoszcz, European Epilepsy Academy, Clinical epileptology
 • 2002                    Bydgoszcz, VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego
 • 2003                    Wrocław, Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Logopedia - Teoria i Praktyka,Podyplomowe Studium Logopedii i Neurologopedi
 • 2003                    Jurata,  V Interdyscyplinarne Forum Udarowe, Zaburzenia czynności poznawczych i mowy w naczyniowym uszkodzeniu mózgu
 • 2004                    Bydgoszcz,  Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Otępienia mieszane - neuropatologia i klinika.
 • 2008                    XII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Neuropsychologia a humanistyka
 • 2010                    X Interdyscyplinarne Forum Udarowe, Żylne udary mózgu.        
 • 2011                    Warszawa, 1st European Day of the Brain. Ageing, Stroke, and Alzheimer's Didease - Finding Innovative Solutions
 • 2011                    Kraków, Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia.
 • 2013                    Warszawa, Innowacje w logopedii, psychologii i pedagogice. Nowe sposoby diagnostyki i terapii dzieci i osób dorosłych.
 • 2014                    Warszawa, Pedagogium WSNS, Głos - Narzędzie - Komunikacja - Terapia, Konferencja z okazji  Światowego Dnia Głosu
 • 2014                    Bydgoszcz, UKW, Diagnoza i terapia zaburzeń funkcji wykonawczych - ujęcie interdyscyplinarne, XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego
 • 2014                  Toruń, What is Augmentative and Alternative Communication? Augmentative Communication in Practice. AAC
 • 2015                  Wieliczka, Interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych. Usprawnianie kompetencji komunikacyjnej  w afazji. Konferencja i zajęcia pokazowe z pacjentami.
 • 2016                  Toruń, CKU, Komunikacja podstawą edukacji
 • 2016                  Bydgoszcz, Ogólnopolska Konferencja Alzheimerowska. Oblicza Otępienia.
 • 2016                  Toruń, CKU, Światowy Dzień  Świadomości Jąkania, Komunikacja podstawą edukacji, wykłady i warsztaty

___________________________________________________________________________

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I PO UDARACH MÓZGU

 • 2016                    Bydgoszcz, zorganizowanie bezpłatnych diagnoz neurologopedycznych i neuropsychologicznych dla U3W przy UKW z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu
 • 2016                    Bydgoszcz, otwarcie afaclubu dla pacjentów z afazją
 • 2017                    Europejski Dzień Logopedy - bezpłatne konsultacje online

« powrót