Afa log

Centrum Szkoleń Neurologopedycznych,

Diagnozy i Terapii Afazji

 
DSC03902.ARWbnmm
Pierwsza wizyta neurologopedyczna - diagnostyczna obejmuje:

» Zebranie szczegółowego wywiadu od pacjenta lub rodziny chorego
» Analizę dokumentacji medycznej 
» Szczegółowe badanie mowy, w tym:

 • rozumienia,
 • budowania wypowiedzi,
 • nazywania,

oraz ocenę:

 • leksji,
 • grafii,
 • kalkulii,
 • praksji,
 • gnozji.

» Badanie możliwości zapamiętywania
» Ocenę możliwości komunikacyjnych » Przeprowadzenie testów diagnostycznych
» Ustalenie diagnozy
» Ustalenie planu terapii

Czas trwania wizyty 60-80 minut


 Terapia neurologopedyczna obejmuje:

» Ćwiczenia indywidualnie opracowane dla danego pacjenta
» Zestaw materiałów do pracy w domu
» Praca na multimedialnych programach terapeutycznych
» Materiały edukacyjne
» Pacjent otrzymuje teczkę pracy

Czas trwania zajęć 60 minut


Terapia grupowa obejmuje:

» Ćwiczenia  w grupach kilkuosobowych, których celem jest poprawienie możliwości komunikacyjnych oraz pokonanie lęku przed mówieniem w przypadku pacjentów afatycznych

Czas trwania terapii 120-150 minut


Dodatkowo świadczymy usługi:

» Wystawianie opinii neurologopedycznych
» Szkolenia dla neurologopedów i logopedów

 • Szkolenia połączone z warsztatami
 • Analiza pacjentów na materiale filmowym
 • Wykłady - praca ze studentami medycyny i logopedii

« powrót