PUBLIKACJE

Znalezione obrazy dla zapytania książki

 • Neurologia i Neurochirurgia Polska, suplement 3 XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego: Afazja w niedokrwiennym udarze mózgu, Katowice 1996
 • Puchowska-Florek M., Troszczyńska-Nakonieczny W., Cele i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w ostrym stadium afazji, Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003 – wystąpienie
 • Udar mózgu, R. Mazur, B. Książkiewicz, W. Nyka : Rehabilitacja ruchowa i zaburzeń mowy, Gdańsk 2004
 • Puchowska-Florek M., Książkiewicz B., Nowaczewska M.: Ocena przydatności wybranych skal i testów do oceny afazji u pacjentów w ostrym okresie udaru. w:Udar Mózgu 2005: 7 (2)
 • T. Pałka, M. Puchowska-Florek: Rehabilitacja w neurologii w: Neurologia Kliniczna: dla lekarzy i studentów medycyny. pod red. Romana Mazura, Gdańsk, Via Medica  2005
 • M. Puchowska- Florek , W. Troszczyńska-Nakonieczny: Cele i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w ostrym stadium afazji, w: Logopedia. Teoria i praktyka. pod red. M. Młynarskiej, T.Smereki, Wrocław 2005
 • W. Troszczyńska-Nakonieczny, M. Puchowska-Florek, M. Chantsoulis, E. Skarbek-Oćwieja: Diagnostyka zaburzeń komunikacji pochodzenia centralnego w fazie ostrej udaru mózgu w procesie kompleksowej neurorehabilitacji. Edukacja humanistyczna.,Rocznik naukowo-dydaktyczny, t. 4.,red. M. Sinica
 • B. Książkiewicz, M. Nowaczewska, B. Wicherska, P. Rajewski, R. Princ, M. Puchowska-Florek, T.  Pałka:Kliniczne monitorowanie udaru mózgu w: Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne tom 9, nr 2/2007
 • T. Pałka , M. Puchowska- Florek :Chory po udarze- rehabilitacja ruchowa i zaburzeń mowy w: Choroby Serca i Naczyń 2007, tom 4, nr 2
 • Troszczyńska-Nakonieczny W., Chantsoulis M., Puchowska-Florek M.,Zwoliński J., Graba P. Kompleksowa rehabilitacja we wczesnej fazie udaru mózgu na oddziałach udarowych-stroke unit- na przykładzie afazji w: Diagnoza i terapia w logopedii , pod red. J. Porayski-Pomsta . Warszawa 2008
 • Forum Logopedy, M. Puchowska, Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru, Poznań 2015, (nr 6)
 • Forum Logopedy, M. Puchowska, Afazja po udarze mózgu. Trudności w komunikowaniu się z otoczeniem na przykładzie 32-letniego pacjenta po przebytym udarze mózgu, Poznań 2015, (nr 6)
 • Forum Logopedy, M. Puchowska, Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku afazji całkowitej, Poznań 2016, (nr 13)
 • Forum Logopedy, M. Puchowska, Od afazji całkowitej do nowego życia, Poznań 2016,  (nr 13)
 • M. Puchowska, W.M. Nyka, Problemy mowy w neurologii. Zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu (str. 249 - 262) pod red. R. Mazura, Neurologia kliniczna w praktyce (homeostaza mózgu) 2016 r
 • M. Puchowska,  Rehabilitacja ruchowa i zaburzeń mowy w udarze mózgu (str. 615 - 625) pod red. R. Mazura, Neurologia kliniczna w praktyce (homeostaza mózgu) 2016 r
 • Udar. Poradnik dla pacjentów i ich bliskich. Agora 2016 (autor dwóch rozdziałów)
« powrót